三上悠亚剧情

  1. <form id=imrzP><nobr id=dcTLp></nobr></form>
   <address id=ITfCj><nobr id=XqbQq><nobr id=pLeFz></nobr></nobr></address>

   V?lkommen till eutveckling.se!

   H?r hittar du riktlinjer som ger dig praktiskt st?d att anv?nda webben som en effektiv kanal f?r service. En webbplats som f?ljer riktlinjerna n?r fler och blir enklare och mer effektiv att anv?nda. H?r hittar du ocks? samtliga bilagor, checklistor och kravmallar.

   Riktlinjerna utg?r fr?n Vervas publikation V?gledningen f?r 24-timmarswebben. Denna webbplats ?r dock ett privat initiativ och de till?gg som gjorts ?r tydligt markerade. F?r mer information se om webbplatsen.


   Snabbl?nkar


   Nyheter

   Nystart av eutveckling.se

   P? ?nskem?l av tidigare bes?kare har eutveckling.se nu f?tt en nystart. Sidan kommer att uppdateras sporadiskt med nytt inneh?ll samt bibeh?lla tidigare material.


   Solna stads manual f?r sociala medier

   Detta dokument beskriver en ?gonblicksbild av Solna stads interna manual f?r sociala medier. Dokumentet besvarar n?gra vanliga fr?gor om sociala medier i Solna stads verksamhet, bl.a. vem som f?r f?ra stadens talan i de sociala medier staden anv?nder i sin verksamhet, om man f?r anv?nda sociala medier p? arbetstid och tips och regelverk relevanta f?r kommunal verksamhet.


   Information om elektroniska cigaretter och e-juicer

   Detta dokument innehåller information om regler gällande elektroniska cigaretter inför skiftet 1 Juli 2019. Här diskuteras även e-juicers roll i försäljning och hälsoskäl bakom de nya reglerna som tillträder från och med 1 Juli. Här finns relevant information och regelverk för kommunal verksamhet.


   Erferenhetsutbyte om sociala intran?t i Solna

   Jenny Birkestad, CIO i Solna stad arrangerade i september 2011 ett erfarenhetsutbyte f?r n?gra av dem som arbetar med att inf?ra sociala intran?t. Genom att de delar med sig av informationen fr?n m?tet finns nu chansesn att dra nytta av andras erfarenheter.


   Informera om PDF utan att g?ra reklam

   Offentliga organisationer gynnar ofta ett enskilt f?retag n?r de informerar anv?ndare om verktyg f?r att l?sa PDF-dokument. Trots att flera moderna operativsystem har inbyggt st?d f?r att l?sa (och ibland ?ven spara) PDF-dokument och att det finns en uppsj? av olika leverant?rer av PDF-programvara p?pekar man f?r anv?ndarna att de m?ste ha en produkt fr?n en enskild leverant?r. H?r ?r ett f?rslag p? neutral informationstext.


   Introduktion till textade Youtubefilmer

   M?jligheterna att texta videoklipp p? Youtube har blivit avsev?rt b?ttre p? senare tid. Nu finns ?ven m?jligheter att automatiskt ?vers?tta en textning som ?r gjord p? ett spr?k till ett annat. I detta videoklipp f?rklarar?Andrew Bossom?n?gra av f?rdelarna med att texta videoklipp p? n?tet.


   Kommunerna har f?rb?ttrat informationen p? sina webbplatser

   Kommunerna har f?rb?ttrat informationen p? sina webbplatser. Andelen medborgarfr?gor som besvaras via webben har ?kat j?mf?rt med f?rra ?ret visar SKL:s senaste m?tning.

   Totalt har andelen medborgarfr?gor som enkelt kan besvaras via webben ?kat med genomsnitt 15 procentenheter j?mf?rt med f?rra ?ret . Fr?n 52 till 67 procent. De 21 b?sta kommunresultaten har ?kat fr?n en spridning p? 87-77 procent till 92-83 procent.


   Boktips: J?vla skitsystem - boken om den digitala arbetsmilj?n

   Boken J?vla skitsystem! av Jonas S?derstr?mBoken J?vla skitsystem! ?r den f?rsta boken p? svenska om den nya digitala arbetsmilj?n och riktar sig i f?rsta hand till dig som anv?nder datorer i jobbet och f?r dig som ?r arbetsmilj?ombud.


   E-delegationen startar forum f?r e-f?rvaltningsfr?gor

   H?romdagen lanserade E-delegationen en plattform f?r erfarenhetsutbyte f?r de som arbetar med e-f?rvaltning. Om du sj?lv arbetar med dessa fr?gor eller har kollegor som borde delta s? ?terfinns forumet p? edelegationen.ning.com. Ju fler som deltar, desto st?rre m?jligheter att erfarenhetsutbyte sker och att m?ngden dubbelarbete minskar.


   Snabba webbplatser viktigt f?r anv?ndarupplevelsen - s? h?r kommer du ig?ng

   Hastighetsm?tareDet kanske l?ter som en sj?lvklarhet, f?r vem vill v?nta p? att en sida skall ladda klart n?r man letar efter information p? webben? Faktum ?r att m?nga inte utv?rderar sina webbplatser med avseende p? snabbhet ur anv?ndarens perspektiv. F?rr i tiden handlade det ofta om hur stor server man skulle k?pa, men p? senare tid har det visat sig att en stor del av den upplevda hastigheten har att g?ra med hur man kodat sina webbsidor.


   B?ttre spr?k och struktur hj?lper anv?ndare att hitta r?tt

   Linus Sal? har i sitt examensarbete?"Mottagaranpassning f?r n?tmedborgaren"?unders?kt hur tre sm?barnsf?r?ldrar lyckas finna och f?rst? kommunwebbplatsers information om f?rskolan. Resultaten visar att webbplatserna beh?ver anpassas b?de till spr?k och till struktur f?r att fungera b?ttre.


   Kommunala webbplatser ur medborgarens perspektiv - unders?kningsresultat

   Sveriges kommuner och landsting, SKL presenterar idag sin medborgarinriktade kartl?ggning av kommuners webbplatser. Medborgarnas tillg?ng till information till webben ?r av st?rsta betydelse och kommunernas webbplatser ?r kanske det viktigaste verktyget i detta arbete. Denna unders?kning utg?r d?rf?r fr?n det mest relevanta, den information som medborgarna sj?lva s?ker p? kommunernas webbplatser, s?ger H?kan S?rman, vd p? Sveriges Kommuner och Landsting.


   Anv?ndbarhetsboken blir gratis p? webben

   Anv?ndbarhetsbokens omslagS? ?r det ?ntligen dags. F?rsta avsnittet av Anv?ndbarhetsboken l?ggs ut p? webben. Tommy Sundstr?m som varit med och tagit fram V?gledningen 24-timmarswebben i olika omg?ngar publicerar nu sin bok avsnitt f?r avsnitt p? webben.


   Snabbguide f?r tillg?nglig PDF i Microsoft Word

   Publicerar du PDF-dokument som skapas i Microsoft Word och konverteras med Adobe Acrobat s? har du kanske nytta av guiden Preparing Microsoft Word Documents to create accessible PDF files.


   Strategi f?r att stoppa spam

   En burk med spam (skinka)M?nga webbplatser idag inneh?ller funktionalitet f?r att bes?karna p? en webbplats sj?lva skall kunna skapa material. N?gra exempel ?r kommentarer till nyhetsartiklar och kontaktformul?r. Om du har en popul?r webbplats ?r det troligt att du har upplevt att du f?r in en hel del material som inte har med din webbplats att g?ra. H?r hittar du n?gra tips p? hur du kan motverka spam p? din webbplats.


   Medborgaraktion tar stickprov p? tillg?nglighet i offentliga organisationer

   Fingrar som l?ser punktskrift.Idag, m?ndag den 22 juni, tar Handikappf?rbunden och Synskadades Riksf?rbund stickprov p? ?ppenheten i offentliga organisationer. I en medborgaraktion unders?ker de om offentlighetsprincipen ?ven g?ller m?nniskor med funktionsneds?ttningar och hur l?tt det egentligen ?r att anv?nda ett internt system p? en myndighet.


   Begriplex: Konferens om spr?k och kommunikation den 18 september

   F?rra?onsdagen?r?stade riksdagen igenom den nya spr?klagen. Fr?n och med den 1 juli ska spr?ket i offentlig verksamhet vara v?rdat, enkelt och begripligt. I spr?klagen st?r det ocks? att det allm?nna har ett s?rskilt ansvar f?r att svenskan anv?nds och utvecklas.

   Den 18 september 2009 ordnar f?reningen Examinerade spr?kkonsulter i svenska (Ess), i samarbete med Spr?kr?det, konferensen Begriplex. M?lgruppen f?r konferensen ?r myndighetschefer, kontaktpersoner i klarspr?ksfr?gor och andra som arbetar med spr?k och kommunikation i offentlig verksamhet. Begriplex ?ger rum p? Clarion Skanstull i Stockholm.

   L?s mer om konferensen och anm?l dig p? www.begriplex.se.


   Designa din webbplats f?r seniora anv?ndare: 7 tips

   Glad ?ldre man som anv?nder en datorI artikeln "7 tips for designing for older users" sammanfattar Marianne Markowski inneh?llet i tv? studier d?r man unders?kt hur seniorer anv?nder webbplatser. F?r dig som designar en webbplats d?r du f?rv?ntar dig att anv?ndargrupperna inkluderar seniora anv?ndare (vilket borde vara de flesta webbprojekt i offentlig sektor) kan dessa vara ett underlag att utg? fr?n.


   Ny funktion: Dela med dig av dina kunskaper!

   Vill du ha svar p? en specifik fr?ga? Under rubriken Fr?gor kan du nu st?lla en fr?ga och f? svar fr?n andra. Hj?lp g?rna till att besvara fr?gor inom ditt kompetensomr?de.? Du kan vara anonym f?r andra p? webbplatsen om du vill.

   Ett stort antal fr?gor av de som bevsarades av Verva har avidentifierats och lagts in. N?gra exempel:

   De kommer att vara s?kbara om n?gra dagar. Tills dess kan du utforska fr?gor och svar via nyckelord. Inom kort kommer ytterligare fr?gor besvarade av Verva att l?ggas in.

   Hittar du n?gra felaktigheter s? kontakta g?rna mig p? peter.krantz@gmail.com. Synpunkter mottages tacksamt.


   Tag chansen att p?verka EU att arbeta med digital tillg?nglighet

   EU skickar med j?mna mellanrum ut fr?gor till allm?nheten i s? kallade Public Consultations. Nu finns en chans att tycka till om den europeiska strategin f?r inkludering i det digitala samh?llet. Som ordf?rande i EU i h?st kommer ?ven Sverige att arbeta med att ta fram till ett f?rslag till ny strategi f?r informationssamh?llet som ska ta vid 2011. Ta chansen att f? EU att prioritera tillg?nglighetsfr?gorna genom att svara p? enk?ten. Om du vill kan du l?sa mer om EU:s arbete med e-inkludering.


   Slaget om startsidan - n?tverkstr?ff 25 Maj

   Diskussionen om vad som ska finnas p? en webbplats startsida kan vara o?ndlig. Kommuner och myndigheter ska rikta sig till alla medborgare och det kan k?nnas om?jligt att prioritera informationen. Hur ska vi kunna v?lja vad som ska lyftas fram p? webbplatsens startsida n?r alla verksamheter ?r lika viktiga?

   Viljorna ?r m?nga och s?ttet att presentera informationen p? startsidan och hur man organiserar webbarbetet skiljer sig ?t mellan olika kommuner och myndigheter. Varf?r g?r en si och en annan s??

   Den 25 maj, inf?r Offentliga rummet 2009, genomf?rs en n?tverkstr?ff med detta tema. L?s mer och anm?l dig till n?tverkstr?ffen p? offentliga rummets webbplats.


   NetRelations Inspector: Testverktyg f?r webbssidor

   Webbyr?n NetRelations har lanserat ett testverktyg: NetRelations Inspector. Verktyget ?r ett bra st?d f?r sig som vill kvalitetss?kra grundl?ggande parametrar inom tillg?nglighet, s?kmotorv?nlighet och en del andra best practices inom gr?nssnittsutveckling. Du kan sj?lv testa din egen webbplats och f? ett underlag f?r vidare diskussion inom din organisation.

   Precis som f?r de m?tningar som jag genomf?r h?r p? eutveckling.se b?r man observera att detta inte ?r ett tillg?nglighetstest. M?nga av m?tpunkterna ?r relaterade till tillg?nglighet, men det finns m?nga andra aspekter p? tillg?nglighet och anv?ndbarhet som inte g?r att m?ta med ett testverktyg som detta eller motsvarande.

   N?got som ?r extra kul ?r att flera av testerna handlar om vad som ?r god sed n?r man utvecklar webbgr?nssnitt i HTML. ?r du utvecklare hittar du mycket matnyttigt som ber?r anv?ndning av javaskript, popupf?nster och en del egenheter som kan uppst? om du anv?nder ASP.NET som ramverk f?r webbplatsen.


   Kommunikation ur kundens perspektiv

   M?nga st?rre organisationer som arbetar med kommunikation p? webben f?rs?ker h?ja effektiviteten genom ett lokalt redakt?rsansvar. Jesper Bylund har belyst fenomenet i en serie intressanta inl?gg under rubriken "Nyheter p? intran?tet" p? intran?tbloggen (se ?ven Fredrik Wack?s sammanfattning i "Fr?n enmansredaktion till avskaffad redakt?r"). Detsamma g?ller f?r m?nga st?rre organisationer n?r det kommer till inneh?ll p? den publika webbplatsen och h?r kan konsekvenserna av d?lig koordination bli st?rre. Detta exempel visar p? hur det kan g? n?r motstridiga uppgifter l?mnas i olika kanaler inf?r ett sjukhusbes?k.


   Kan din organisation hantera ODF-dokument?

   I somras genomf?rde forskare p? H?gskolan i Sk?vde en studie kring vilka dokumentformat som kommuner klarar av att hantera fr?n allm?nheten. I studien framkom att 80% av kommunerna inte kan ?ppna dokument i ISO-standarden Open Document Format (ODF). ODF ?r en standard f?r kontorsdokument (ordbehandling, kalkylblad, presentationer mm.) och har fastslagits som b?de svensk och internationell standard. Vad ?r orsakerna att din organisation inte kan hantera dokument i ODF-formatet?


   Ny m?tning av offentliga webbplatser

   Nu har jag genomf?rt en f?rsta testomg?ng av offentliga webbplatser.? En skillnad fr?n d? Verva genomf?rde testet ?r att det nu ?r fler m?tpunkter som kontrolleras. Merparten ?r fr?n riktlinjer med prioritet 1, men det finns ?ven med n?gra av prioritet 2 och 3. Sammanfattningsvis ?r det bara ett f?tal webbplatser som klarar testerna med prioritet 1 och endast tre webbplatser som klarar samtliga tester. Men de finns gott om webbplatser som ligger bra till.


   Tips p? skrivguide fr?n G?teborgs stad

   Riktlinje 5.4.1 Skriv enkelt och begripligt har uppdaterats med ett tips/l?nk till den skrivguide som G?teborgs stad tog fram.


   EU ?kar trycket p? tillg?ngliga offentliga webbplatser

   WCAG 2 kommer att vara central f?r m?nga av de EU-initiativ som kommer inom tillg?nglighet. Den 1 december utkom EU-kommissionen med ett meddelande F?r ett tillg?ngligt informationssamh?lle (PDF). I det konstaterar man att tillg?ngligheten p? offentliga webbplatser i medlemsstaterna ?r l?g och att mycket arbete beh?ver g?ras. Det ?r h?g tid f?r dig som inte arbetar med tillg?nglighet p? din webbplats att komma ig?ng.


   S?kfunktion kommer inom kort

   Som flera noterat s? fungerar inte webbplatsens s?kfunktion ?n. Det beror p? att webbplatsen ?r ny och Google har inte hunnit indexera den ?n. Jag ber?knar att det tar n?gra veckor innan den fungerar som t?nkt.


   Argument f?r anv?ndbar och tillg?nglig webb

   Nu finns ?ven argumentationsmaterialet som ger st?d i att argumentera f?r anv?ndbarhet och tillg?nglighet n?r man arbetar med webbutveckling. Det g?r ?ven att ladda ner f?r att enklare kunna anv?ndas i dina egna presentationer.


   Exempel p? anv?ndningstest

   Riktlinje 2.1.5 Testa och utv?rdera kontinuerligt har uppdaterats med ett videoklipp som visar hur ett anv?ndningstest kan g? till.

   Exemplet tydligg?r hur sv?r en aktivitet kan bli ?ven om all information finns presenterad f?r anv?ndaren. Exemplet illustrerar ?ven vikten av att g?ra tester med anv?ndare som komplement till automatiska tester.


   HoMEmenuCopyrights © 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright